Jak postupovat při úmrtí:

Pokud si vyberete naše služby při úmrtí vašeho blízkého, poradíme Vám, jak postupovat.

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení
Na základě zprávy o úmrtí z nemocnice nebo jiného sociálního zařízení se pozůstalí dostaví do naší pobočky v Jablunkově nebo Třinci.

Úmrtí doma

V případě úmrtí doma musíte vždy zavolat lékaře. Ten zesnulého prohlédne a vystaví    "List o prohlídce zemřelého", který Vám ponechá. Po návštěvě lékaře zavolejte naší pohřební službu, která zesnulého z místa úmrtí odveze do našeho chladícího zařízení.


Převozy zemřelých provádíme nepřetržitě na tel. číslech 724 887 009 nebo 724 073 796.
Upozornění pro pozůstalé
 • Může se Vám stát, že je Vám po ohledání zesnulého doporučena konkrétní pohřební služba.
 • Mějte na paměti, že převoz zesnulého není nijak zavazující k objednání dalších pohřebních  služeb.
 • V případě úmrtí doma nejste povinni sjednat obřad u pohřební služby,  která převezla zesnulého z místa úmrtí. Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení.


Potřebné doklady
K vyřízení pohřbu je nutné předložit na pohřební službě tyto doklady:

U ženatých - vdaných, svobodných a rozvedených:

 • občanský průkaz zemřelého (pokud není v nemocničním zařízení)
 • občanský průkaz objednavatele pohřbuPři úmrtí novorozence:

 • rodný list zemřelého (pokud byl vystaven)
 • občanský průkaz jednoho z rodičů


Vyřizování po pohřbu

Po uskutečnění naších služeb (po pohřbu) Vám vysvětlíme veškeré informace týkající se dalšího vyřizování: 

 • Žádost o pohřebné
 • Vdovský důchod
 • Sirotčí důchod
 • Pozůstalostní řízení