Jak postępować w przypadku śmierci

Jeśli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług, doradzimy Wam, jak postępować. 


Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, innej placówce służby zdrowia lub instytucji socjalnej 
Na podstawie informacji o zgonu ze szpitala, innej placówki służby zdrowia lub instytucji socjalnej bliscy zmarłego zgłoszą się do naszego biura w Jabłonkowie lub w Trzyńcu.

Jeżeli zgon nastąpił w domu

W takim wypadku należy zawsze zadzwonić po lekarza, który przebada zmarłego, a następnie wystawi         "List o prohlídce zemřelého", który zostawi na miejscu. Po wizycie lekarza prosimy zawiadomić nas – odwieziemy zmarłego do naszej chłodni. 

Przewozy zmarłych prowadzimy non-stop pod nr. telefonu 724 887 009 lub 724 073 796. Uwaga dla bliskich zmarłego            

 • Może się tak stać, że po badaniu zmarłego zostanie Wam rekomendowany jakiś konkretny zakład pogrzebowy.           
 • Warto wiedzieć, że sam przewóz zmarłego w żaden sposób nie zobowiązuje do zamawiania kolejnych usług pogrzebowych.            
 • W przypadku śmierci w domu nie mają Państwo żadnego obowiązku zamawiać obrzędu w tym zakładzie pogrzebowym, który przewiózł zmarłego z miejsca zgonu. Wybór zakładu pogrzebowego zależy wyłącznie od Waszej decyzji. 

Niezbędne dokumenty
Przy załatwianiu pogrzebu należy przedłożyć w zakładzie pogrzebowym następujące dokumenty: 


W przypadku żonatych, zamężnych albo osób stanu wolnego:            


 • dowód osobisty zmarłego (jeśli nie został w placówce służby zdrowia)            
 • dowód osobisty zamawiającego pogrzeb  

W wypadku śmierci dziecka:            


 • akt urodzenia zmarłego (jeśli został wystawiony)             
 • dowód osobisty jednego z rodziców Postępowanie po pogrzebie
Po odbyciu uroczystości pogrzebowych udzielimy Państwu wszelkich informacji dotyczących dalszego postępowania jeśli chodzi o:    
 
 • Podanie o zasiłek pogrzebowy    
 • Emerytura po mężu - żonie    
 • Emerytura po rodzicach    
 • Pozostałe formalności