Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pohřební služba PsHajduková, s.r.o. informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (popř. ve způsobů řešení reklamace  – zamítnutí reklamace), který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.
email: adr@coi.cz. web: www.adr.coi.cz