JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ

Pokud si vyberete naše služby při úmrtí vašeho blízkého, poradíme Vám, jak postupovat.

NONSTOP POHOTOVOST

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení

Na základě zprávy o úmrtí z nemocnice nebo jiného sociálního zařízení se pozůstalí dostaví do naší pobočky v Jablunkově nebo Třinci.

Úmrtí doma

V případě úmrtí doma musíte vždy zavolat lékaře. Volejte lékařskou službu první pomoci 155 popř. 112.

Lékař (koroner) zesnulého prohlédne a vystaví            „List o prohlídce zemřelého“, který Vám ponechá.

Po návštěvě lékaře zavolejte naší pohřební službu, která zesnulého z místa úmrtí odveze dle pokynů prohlížejícího lékaře.

PŘEVOZY ZEMŘELÝCH
PROVÁDÍME NEPŘETRŽITĚ

Zavolejte nám

UPOZORNĚNÍ PRO POZŮSTALÉ

Může se Vám stát, že je Vám po ohledání zesnulého doporučena konkrétní pohřební služba.

Mějte na paměti, že převoz zesnulého není nijak zavazující k objednání dalších pohřebních služeb.

V případě úmrtí doma nejste povinni sjednat obřad u pohřební služby, která převezla zesnulého z místa úmrtí. Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení.

POTŘEBNÉ DOKLADY

K vyřízení pohřbu je nutné předložit na pohřební službě tyto doklady:

U ženatých – vdaných, svobodných a rozvedených:

občanský průkaz zemřelého (pokud není v nemocničním zařízení)

občanský průkaz objednavatele pohřbu

Při úmrtí dítěte nebo novorozence:

rodný list zemřelého 

občanský průkaz jednoho z rodičů

Vyřizování po pohřbu

Po uskutečnění naších služeb (po pohřbu) Vám vysvětlíme veškeré informace týkající se dalšího vyřizování:

Žádost o pohřebné
Vdovský důchod
Sirotčí důchod
Pozůstalostní řízení

ZAVOLEJTE NÁM KDYKOLIV

Zavolejte nám

Pohřební služba Jablunkov

PsHajduková, s.r.o.
ulice Polní 90

(Smuteční obřadní síň na hřbitově)

Parkoviště zdarma před Smuteční obřadní síni

Pohřební služba Třinec

PsHajduková, s.r.o.
ulice 1. máje 172

(naproti nové budovy Úřadu práce ČR)

Parkoviště zdarma vpravo za budovou

Společnost PsHajduková, s.r.o., IČ:05780233, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69302.